fbpx

Tag Archives: น้ำส้มคั้น ใส่สารกันบูดไหม

น้ำส้มคั้น ใส่สารกันบูดไหม

น้ำส้มคั้น ใส่สารกันบูดไหม

น้ำส้มคั้น ใส่สารกันบูดไหม

น้ำส้มคั้น เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากมีรสชาติเปรี้ยวหวาน สดชื่น และอุดมไปด้วยวิตามินซี น้ำส้มคั้น สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายน้ำผลไม้ทั่วไป โดย น้ำส้มคั้น ส่วนใหญ่มักบรรจุในขวดพลาสติกหรือกล่องกระดาษแข็ง หลายคนอาจสงสัยว่า น้ำส้มคั้น เหล่านี้ใส่สารกันบูดหรือไม่

คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตและการเก็บรักษา น้ำส้มคั้น
น้ำส้มคั้น ที่ผลิตแบบพาสเจอไรส์จะผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดอาหารบูดได้ ทำให้ น้ำส้มคั้น สามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องใส่สารกันบูด ในทางกลับกัน น้ำส้มคั้น ที่ผลิตแบบสดใหม่โดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน จำเป็นต้องใส่สารกันบูดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

สารกันบูดที่นิยมใช้กันในการถนอมอาหาร ได้แก่ กรดซัลฟูริก กรดซิตริก กรดแอสคอบิก (วิตามินซี) และโซเดียมไนเตรต สารกันบูดเหล่านี้ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดอาหารบูด ซึ่งสามารถทำให้อาหารมีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น

อย่างไรก็ตาม สารกันบูดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้หากบริโภคในปริมาณมาก โดยทั่วไป สารกันบูดในอาหารจะมีปริมาณน้อยกว่าที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ แต่ผู้บริโภคควรระมัดระวังในการเลือกซื้อ น้ำส้มคั้น โดยเลือกซื้อ น้ำส้มคั้น ที่ผลิตแบบพาสเจอไรส์หรือ น้ำส้มคั้น ที่ระบุฉลากว่าไม่มีสารกันบูด

ข้อดีและข้อเสียของ น้ำส้มคั้น ใส่สารกันบูด

ข้อดี

  • น้ำส้มคั้น ใส่สารกันบูดสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น ทำให้สะดวกในการบริโภค
  • น้ำส้มคั้น ใส่สารกันบูดมีรสชาติคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเก็บรักษา

ข้อเสีย

  • สารกันบูดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหากบริโภคในปริมาณมาก
  • น้ำส้มคั้น ใส่สารกันบูดอาจสูญเสียวิตามินซีไปบางส่วน เนื่องจากวิตามินซีเป็นสารที่ไวต่อความร้อน

ทางเลือกในการบริโภค น้ำส้มคั้น

หากต้องการหลีกเลี่ยงการบริโภคสารกันบูด ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ น้ำส้มคั้น ที่ผลิตแบบพาสเจอไรส์หรือ น้ำส้มคั้นที่ ระบุฉลากว่าไม่มีสารกันบูด นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถทำ น้ำส้มคั้นสด ใหม่รับประทานเองที่บ้าน โดยควรเลือกซื้อ ส้ม สดใหม่และล้างให้สะอาดก่อนคั้นน้ำ

สรุป

น้ำส้มคั้น ใส่สารกันบูดสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นและรสชาติคงที่ แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหากบริโภคในปริมาณมาก ผู้บริโภคจึงควรเลือกซื้อน้ำส้มคั้นที่ผลิตแบบพาสเจอไรส์หรือน้ำส้มคั้นที่ระบุฉลากว่าไม่มีสารกันบูด หรือทำน้ำส้มคั้นสดใหม่รับประทานเองที่บ้าน

อ้างอิง wikihow Make Orange Juice

Home
TEL.
LINE
SHOP